31 Mart 2015 Salı

Boykesit ve Enkesit ÇizimiDemiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.
Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. En Kesit; boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.
İstenen Belgeler :


 1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
 2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
 3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
 4. İmza sirküleri
 5. Vergi levhasının fotokopisi

Ayırma (İfraz) İşlemleriTanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.
İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:
 1. Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
 2. Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.
İstenen Belgeler :
 1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
 2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
 3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
 4. İmza sirküleri
 5. Vergi levhasının fotokopisi

AplikasyonTanım : Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir.
İstenen Belgeler :
 1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi veya yapılara ait onaylı projea

Teknik Sistem Harita Hakkında

1994 yılında faaliyete giren Teknik Sistem Harita, bugüne kadar birçok önemli projede hizmet vermiştir. Günümüzde teknolojiyle paralel bir şekilde ilerleme gösteren Teknik Sistem Harita, hizmet sektörü ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun hizmet vermek, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak, hizmet potansiyelini artırmak, hizmet kalitesini etkileyen tüm personellerinin eğitilmiş olmasını sağlamak ve sürekli gelişme bilinciyle çalışmaktadır. 
Profesyonel iş ahlakına sahip bir şirket haline dönüşmüş ve özel şirketlere, mülki idarelere, kamu kuruluşlarına ve mühendislik firmalarına tüm konularda hizmet vermeye devam etmektedir.
Teknik Sistem Harita'nın genel politikası ; ihtiyaç duyulan hizmetin zamanında ve teknik hassasiyetle teslim edilerek, karşılıklı memnuniyetin sağlanmasıdır.

www.tekniksistem.com

5 Kasım 2014 Çarşamba

Teknik Sistem Harita Bloğu Hakkında

Merhaba ;

Teknik Sistem Harita Faaliyetleri ve Firma Bilgilerine Çok Yakında Bu Blog'dan Erişebileceksiniz.